Sedan årskiftet 2016/17 har vi ramavtal med Kammarkollegiet vilket innebär att statliga verk och myndigheter kan boka hos oss. Välkomna!