Deadline

Ett mobilt Escape Room. Hitta krypteringsnyckeln och rädda företaget.

I Deadline jobbar ni tillsammans för att rädda ert företag mot undergång. En betrodd medarbetare på IT-avdelningen har fått sparken när det visade sig att han hade använt konfidentiell information för egen vinning. Men innan han lämnade företaget krypterade han all data och gjorde den oläslig.


Deadline – en kamp mot klockan

Nu kräver han en större summa pengar för att dekryptera datan och göra den läsbar igen. Det enda han lämnade efter var en resväska. Den är ordentligt låst och vi misstänker att den innehåller krypteringsnyckeln. Det är dock bara en timme kvar tills tidsfristen löper ut och all data försvinner.

Nu hänger allt på er förmåga att knäcka koderna och hitta nyckeln.

Inomhus

Deadline är en inomhusaktivitet som engagerar, skapar sammanhållning och framkallar deltagarnas kreativitet och teamanda. Med en mängd olika uppgifter måste alla hjälpa till att lösa utmaningarna, som är både logiska, teoretiska och praktiska.