Digitala Möten

Är ni i behov av digitala möten?

Hos oss finns förutsättningarna för digitala möten, utbildningar och konferenser.

Om deltagarna inte har möjlighet att vara på plats i konferenslokalen, kan det vara smart att tillgängliggöra ert innehåll digitalt. På så sätt kan alla vara med oavsett var man befinner sig.

Så går det till

Det digitala mötet sker via deltagarnas datorer, vilket gör det möjligt att samtidigt använda chattfunktioner, göra undersökningar och att visa ppt-bilder med mera. Därmed kan mötet ha fler dimensioner, diskussioner kan ske parallellt och det finns mer utrymme för kreativitet. Det är viktigt att du som deltagare kan prata fritt utan att störa dina arbetskamrater. På samma sätt är det viktigt att mötesdeltagarna inte blir störda av bakgrundsljud eller rörig miljö.

Vad kostar det?

Läs mer om våra digitala möten här.